Nowości:
 

Oświadczenie

Oświadczenie

  • 01-04-2019
Oświadczenie

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z nielegalną zmianą oficjalnej nazwy naszej szkoły w serwisie google, pragniemy poinformować, że sprawa została zgłoszona na policję i zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. Każda kolejna podjęta próba ingerencji w dane naszej placówki będzie podstawą do wszczęcia postepowania na drodze cywilno-prawnej.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja SLO nr 3 STO