Nowości:
 

SPOŁECZNE GIMNAZJUM im. S. LEMA STO

ul. Białostocka 4

03-741 Warszawa


spollic3@wp.pl

 

www.3slo.pl


Tel. 22 619 39 04 

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Jasik

ORGAN PROWADZĄCY

SAMODZIELNE KOŁO NR 140 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

PSYCHOLOG, CATERING, BIBLIOTEKA, PRACOWNIA KOMPUTEROWA, WiFi, ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE  DO EGZAMINÓW, ZAJĘCIA Z PSYCHOTERAPEUTAMI DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA

INFORMACJE O NAS

Jesteśmy jedną z pierwszych szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Prowadzimy działalność od 1989 roku. W tym roku powstało nasze Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO. Od tego czasu szkoła, nieprzerwanie, utrzymuje wysoki poziom nauczania. Uczniowie studiują na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. W swoim dorobku szkoła ma kilku olimpijczyków oraz uczniów, którzy zdobyli tytuł naukowy doktora. Szkoła utrzymuje stały tryb zatrudnienia, większość nauczycieli pracuje od momentu założenia. Bogata i szeroka oferta edukacyjna spotyka się z pozytywną opinią władz samorządowych i rodziców, którzy decydują się powierzyć nam młodzież. Wszystko to, a także panująca w szkole atmosfera, wzajemne zrozumienie i poszanowane powodują, że pozycja szkoły jest stabilna od ponad dwudziestu pięciu lat, co pozwala na swobodne funkcjonowanie placówki.

Od początku działalności tj. od 1989 roku szkoła odniosła wiele sukcesów, zdobyła kilka nagród i wyróżnień. Świadczy to o tym, że podejmowane działania i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów spotyka się z uznaniem środowiska.

W 2012 roku, na prośbę rodziców, podjęliśmy uchwałę o utworzeniu Społecznego Gimnazjum im. S. Lema STO. To był strzał w dziesiątkę! Pierwszy cykl edukacyjny zakończył się niebywałym sukcesem egzaminacyjnym. Wszystkie wyniki naszych uczniów plasowały się znacznie powyżej średniej krajowej i mazowieckiej. Dwójka naszych uczniów uzyskała najwyższe wyniki w kraju z testu humanistycznego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 97%.

 

Za nasze największe sukcesy uznajemy:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom /monitoring w szkole/,

 • indywidualizację nauczania,

 • małe klasy,

 • utrzymanie dobrego i stabilnego poziomu edukacji.

 

Uważamy jednak, że największym sukcesem szkoły jest to, że uczniowie trafiając do nas na nowo odnajdują się w świecie i pokonują swoje słabości. Dzięki temu wiemy, że lubią swoją szkołę i razem z nauczycielami, rodzicami dbają o jej poziom i wizerunek.

 

Oferujemy

 • program edukacyjny MENiS ze zwiększoną liczbą godzin,

 • daleko posuniętą indywidualizację nauczania, która obejmuje zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, przyszłych artystów, modelek, aktorów jak i uczniów mających problemy edukacyjne np. dysleksja, dysgrafia, zespół Aspergera,

 • naukę dwóch języków obcych /angielski i do wyboru: hiszpański, francuski i niemiecki/; w przygotowaniu zajęcia z native speakerem,

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,

 • wyjazdy integracyjne,

 • ciekawe i różnorodne zajęcia dodatkowe tj. koło psychologiczne, koło kulinarne, koło plastyczne, koło filozoficzne, zajęcia przygotowujące do wszystkich egzaminów gimnazjalnych,

 • ciekawe spotkania podczas dni zdrowia z zaproszonymi lekarzami-specjalistami, promującymi zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie,

 • stałą opiekę psychologa,

 • małe klasy sprzyjające pracy grupowej, technikom aktywizującym i indywidualizacji pracy każdego ucznia,

 • system punktowy zamiast stopni,

 • elektroniczny system monitorowania ocen /dziennik elektroniczny/,

 • dobre warunki lokalowe,

 • wifi,

 • zajęcia z asertywności i profilaktyki uzależnień,

 • stypendia dla uczniów najzdolniejszych.


Gwarantujemy

 • życzliwość, dobrą atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa,

 • solidne przygotowanie do podjęcia nauki w najlepszych liceach,

 • możliwość kontynuacji nauki w naszym liceum,

 • u nas, dzięki niesamowicie pomysłowym nauczycielom, pozbędziesz się stresu klasówkowo-egzaminacyjnego,

 • u nas zaczniesz się uczyć dla własnej satysfakcji i rozwoju.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły podczas spotkań informacyjnych, które są okazją do rozmów z uczniami, nauczycielami, dyrekcją, a także do przyjrzenia się w jakim otoczeniu nasi przyszli uczniowie będą się uczyć, wychowywać i zaprzyjaźniać.

 

Wymagane dokumenty:

1. Dwa zdjęcia.
2.
Odpis aktu urodzenia.
3.
Karta zdrowia.
4.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5.
Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.
6.
Zaświadczenia o dysfunkcjach rozwojowych.
7.
Podpisanie umowy.
8.
Wysokość czesnego 500 zł. Czesne płatne przez 12 miesięcy w roku. Wpisowe 350 zł.