Nowości:
 

PLANOWANE SPOTKANIA INFORMACYJNE

29.01.2018 godz. 18.30
12.03.2018 godz. 18.30
23.04.2018 godz. 18.30


NASZE PROPOZYCJE

 • nauka w klasach do 16 osób,

 •  nauka dwóch języków obcych /pierwszy angielski od I klasy, drugi język od klasy IV do wyboru: niemiecki lub hiszpański,

 •  wychowanie fizyczne od klasy I – własna sala gimnastyczna,

 • zajęcia na basenie od klasy II do IV,

 • lekcje zawsze od godz. 8.00,

 •  możliwość kontynuowania nauki w naszym liceum,

 •  bogata i ciekawa oferta zajęć dodatkowych,

 • świetlica - praca od 7.00 do 17.30. 

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

 • klasy I - IV - 4 godziny tygodniowo,

 • klasy V - VIII - 5 godzin tygodniowo,

 • przygotowanie do certyfikatów międzynarodowych CAMBRIDGE ... (m. in. KET i PET)

 • dni kultury krajów anglojęzycznych.


Język niemiecki

 • klasy IV - VIII - 4 godziny tygodniowo,

 • przygotowanie do certyfikatu KID,

 • dni kultury krajów niemieckojęzycznych.


 
Język hiszpański

 • klasy IV - VIII - 4 godziny tygodniowo,

 • dni kultury krajów romańskich.


Co jest dla nas najważniejsze?

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom /monitoring w szkole/.
2.
Indywidualizacja nauczania.
3. K
ształcenie umiejętności słuchania drugiego człowieka i rozwiązywania problemów drogą mediacji i negocjacji.
4.
Kształcenie umiejętności komunikowania się w dwóch wybranych językach obcych.
5.
Kształcenie umiejętności pracy w zespole, projektowania, organizowania swoich działań i pracy oraz publicznego prezentowania efektów pracy.
6.
Wykształcenie człowieka odpowiedzialnego i przede wszystkim wrażliwego społecznie.Co ponadto?

1.
Elektroniczny System Monitorowania Ocen /dziennik elektroniczny/.
2.
Bogata oferta zajęć dodatkowych /Szczegółowa oferta w zakładce o szkole podstawowej, zajęcia dodatkowe/.
3.
Możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki.
4.
Stypendia dla uczniów najzdolniejszych.
5.
Stała opieka psychologa.
6.
Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone przez psychoterapeutów.
7.
Spotkania podczas dni zdrowia z zaproszonymi lekarzami-specjalistami, promującymi zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie.