Nowości:
 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2016

Egzamin ustny

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SLO nr 3 STO

Średnia krajowa

Średnia mazowiecka

Język polski

7

54,7%

63%

60%

Język angielski

6

96,5%

68%

68%

Język niemiecki

1

67%

64%

65%

Egzaminy ustne zdało 100% naszych maturzystów

Egzamin pisemny

Arkusz standardowy

Przedmiot

Ilość zdających

Średnia

SLO nr 3 STO

Średnia krajowa

dla LO

Średnia

krajowa

Średnia

 mazowiecka

dla LO

Średnia

mazowiecka

Język polski

5

57,6%

62%

59%

63%

60%

Język angielski PP

4

96,5%

77%

71%

78%

73%

Język angielski PR

4

90%

61%

55%

64%

59%

Język niemiecki PP

1

76%

77%

71%

82%

75%

Matematyka PP

5

64,8%

61%

56%

63%

59%

Matematyka PR

2

38%

40%

31%

44%

35%

Geografia

4

51,8%

44%

39%

47%

37%

 

Arkusz dla ucznia z Zespołem Aspergera

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SLO nr 3 STO

Średnia krajowa

Średnia mazowiecka

Język polski

1

94%

brak danych*

brak danych*

Język angielski PP

1

98%

brak danych*

brak danych*

Język angielski PR

1

100%

brak danych*

brak danych*

Matematyka PP

1

96%

brak danych*

brak danych*

Matematyka PR

1

66%

brak danych*

brak danych*

Fizyka

1

70%

brak danych*

brak danych*

 

Arkusz dla ucznia słabowidzącego

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SLO nr 3 STO

Średnia krajowa

Średnia mazowiecka

Język polski

1

41%

brak danych*

brak danych*

Język angielski PP

1

46%

brak danych*

brak danych*

Matematyka PP

1

42%

brak danych*

brak danych*

Historia

1

52%

brak danych*

brak danych*

Egzaminy pisemne zdało 100% naszych maturzystów

 

*Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyliczają średnich dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi. Brak jakichkolwiek danych w sprawozdaniach obu instytucji.