Nowości:
 
Dorota Jasik

Ukończyła Wydział Historyczny, kierunek Historia oraz Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w liceum ogólnokształcącym od 1997 roku i gimnazjum od 2012 roku. Od 2004 roku dyrektor liceum, a od 2012 roku także dyrektor gimnazjum, które założyła. Egzaminator nowej matury z historii od 2005 roku i wiedzy o społeczeństwie od 2006 roku. W latach 2005 – 2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu Egzaminatorów z historii, a w latach 2006 – 2018 funkcję Przewodniczącej Zespołu Egzaminatorów z wiedzy o społeczeństwie. Prowadziła szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów z historii, organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. W latach 2010-2015 autorka zadań gimnazjalnych i maturalnych w Banku Zadań CKE. Z GWO współpracuje od 2004 roku. Przeprowadziła szereg szkoleń dla nauczycieli na różnych szczeblach edukacyjnych. Od 2004 roku Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich. Od 2017 roku arbiter Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 2017 roku dyrektor szkoły podstawowej.
         
          Autorka:
  • „Loża Przesąd Zwyciężony w Krakowie. Znaczenie rytu wolnomularskiego I. stopnia”,  Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2000
  • „Historia na maturze”  arkusze maturalne – wyd. Stentor 2007
  • „W cieniu obozów koncentracyjnych” – wyd. Stentor 2008
  • „O projekcie VII. Budowa banków zadań” – Społeczny Monitor Edukacji 2016
     
    Współautorka:
    „Egzamin maturalny. Historia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli”, CKE 2015