Nowości:
 
Edukacja wczesnoszkolna
Joanna Brytan-Filipczyńska

Psycholog/Trening Umiejętności Społecznych
Paula Malinowska (urlop)
Dagmara Mendera

Psycholog/Zajęcia rewalidacyjne
Anna Nicyfor-Stoykov

Pedagog specjalny/Zajęcia rewalidacyjne
Wioletta Mrowiec

Wychowawca świetlicy
Monika Czerwińska

Zajęcia świetlicowe (przyroda)
Elżbieta Piechota


Logopeda
Iwona Leusz

Język angielski
Katarzyna Sulińska 
Katarzyna Lenarczyk 
Beata Falkowska 

Język francuski
Renata Świetlicka 

Język hiszpański
Alejandra Zgliczyńska 

Język niemiecki
Małgorzata Nowakowska 

Język polski
Joanna Michałowska 

Historia
Dorota Jasik 
Danuta Białorucka


Wiedza o społeczeństwie
Dorota Jasik 
Danuta Białorucka 

Historia i teraźniejszość
Danuta Białorucka 

Etyka 
Kamila Kolebacz (liceum)

Matematyka
Paulina Krzak 
Elżbieta Sońta-Łabudzińska 

Geografia
Mariusz Drzazgowski 

Fizyka
Anna Manasterska 

Chemia
Agata Wiktorowicz 

Biologia
Renata Lutomirska 
Zbigniew Chłus 

Przyroda
Agata Wiktorowicz 

Podstawy przedsiębiorczości
Biznes i zarządzanie
Arleta Pudlis

Informatyka

Justyna Wilińska 

Muzyka
Danuta Białorucka 

Wychowanie fizyczne
Monika Wojda (szkoła podstawowa)
Jarosław Słocki (liceum)

Edukacja dla bezpieczeństwa
Danuta Polko 

Filozofia
Kamila Kolebacz 


Technika i Plastyka
Małgorzata Nowakowska 

Trening rozwoju umiejętności interpersonalnych
Anna Nicyfor-Stoykov - psycholog