Nowości:
 
Edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Adamska

Psycholog/Trening Umiejętności Społecznych
Paula Malinowska

Psycholog/Zajęcia rewalidacyjne
Anna Nicyfor-Stoykov

Wychowawca świetlicy
Monika Czerwińska


Język angielski
Ewa Abłażewicz (szkoła podstawowa i liceum)
Katarzyna Lenarczyk (szkoła podstawowan i liceum)
Beata Falkowska (szkoła podstawowa)

Język francuski
Renata Świetlicka (liceum)

Język hiszpański
Alejandra Zgliczyńska (szkoła podstawowa i liceum)

Język niemiecki
Małgorzata Nowakowska (liceum)

Język polski
Joanna Michałowska (szkoła podstawowa i liceum)
Magdalena Hiszpańska (szkoła podstawowa i liceum)

Historia
Dorota Jasik (szkoła podstawowa i liceum)
Danuta Białorucka (szkoła podstawowa i liceum)

Wiedza o społeczeństwie
Dorota Jasik (liceum)
Danuta Białorucka (szkoła podstawowa)

Historia i teraźniejszość
Danuta Białorucka (liceum)

Etyka 
Barbara Głąb (szkoła podstawowa i liceum)

Matematyka
Paulina Krzak (szkoła podstawowa)
Elżbieta Sońta-Łabudzińska (liceum)
Barbara Kocan (liceum)

Geografia
Tomasz Winter (szkoła podstawowa i liceum)
Michał Półtorak (liceum)

Fizyka
Anna Manasterska (szkoła podstawiwa i liceum)

Chemia
Agata Wiktorowicz (szkoła podstawowa i liceum)

Biologia
Elżbieta Piechota (szkoła podstawowa)
Renata Lutomirska (liceum)
Zbigniew Chłus (liceum)

Przyroda
Agata Wiktorowicz (liceum)

Podstawy przedsiębiorczości
Arleta Pudlis

Informatyka

Justyna Wilińska (szkoła podstawowa i liceum)

Muzyka
Danuta Białorucka (szkoła podstawowa)

Wychowanie fizyczne
Monika Wojda (szkoła podstawowa)
Jarosław Słocki (liceum)

Edukacja dla bezpieczeństwa
Danuta Polko (liceum)

Filozofia
Barbara Głąb (liceum)


Technika i Plastyka
Małgorzata Nowakowska (szkoła podstawowa)

Trening rozwoju umiejętności interpersonalnych
Anna Nicyfor-Stoykov - psycholog (szkoła podstawowa i liceum)