Nowości:
 
Edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Adamska

Nauczyciel wspomagający i Trening Umiejętności Społecznych
Paula Malinowska

Wychowawca świetlicy
Monika Czerwińska


Język angielski
Iwona Katarzyna Jurczyk (szkoła podstawowa i liceum)
Katarzyna Lenarczyk (szkoła podstawowan i liceum)
Ewa Bajkowska (liceum)


Język francuski
Renata Świetlicka (liceum)

Język hiszpański
Alejandra Zgliczyńska (szkoła podstawowa i liceum)

Język niemiecki
Małgorzata Nowakowska (liceum)

Język polski
Joanna Michałowska (szkoła podstawowa i liceum)

Historia
Dorota Jasik (szkoła podstawowa i liceum)

Wiedza o społeczeństwie
Dorota Jasik (liceum)
Danuta Białorucka (liceum)

Historia i społeczeństwo
Danuta Białorucka (liceum)

Etyka 
Joanna Michałowska (szkoła podstawowa i liceum)

Matematyka
Paulina Krzak (szkoła podstawowa)
Elżbieta Łabudzińska (liceum)

Geografia
Tomasz Winter (szkoła podstawowa i liceum)

Fizyka
Anna Manasterska (liceum)

Chemia
Agata Wiktorowicz (liceum)

Biologia
Elżbieta Piechota (szkoła podstawowa)
Renata Lutomirska (liceum)

Przyroda
Agata Wiktorowicz (liceum)

Podstawy przedsiębiorczości
Mariusz Nyk 

Informatyka

Justyna Wilińska (szkoła podstawowa i liceum)

Muzyka
Danuta Białorucka (szkoła podstawowa)

Wychowanie fizyczne
Monika Wojda (szkoła podstawowa)
Jarosław Słocki (liceum)

Edukacja dla bezpieczeństwa
Sylwia Bodjańska (iceum)

Plastyka 
Anna Miętek (szkoła podstawowa i liceum)


Technika
Małgorzata Nowakowska (szkoła podstawowa)

Trening rozwoju umiejętności interpersonalnych
Anna Nicyfor-Stoykov - psycholog (szkoła podstawowa i liceum)