Nowości:
 
Edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Adamska

Nauczyciel wspomagający
Paula Malinowska

Wychowawca świetlicy
Monika Czerwińska


Język angielski
Iwona Katarzyna Jurczyk (szkoła podstawowa i liceum)
Katarzyna Lenarczyk (szkoła podstawowan i liceum)
Stanisław Świgoń (liceum)


Język francuski
Renata Świetlicka (liceum)

Język hiszpański
Alejandra Zgliczyńska (szkoła podstawowa i liceum)

Język niemiecki
Małgorzata Balcewicz (liceum)
Małgorzata Nowakowska (liceum)


Język polski
Joanna Michałowska (szkoła podstawowa i liceum)

Historia
Dorota Jasik (szkoła podstawowa i liceum)
Wanda Królikowska (liceum)

Wiedza o społeczeństwie
Dorota Jasik (liceum)
Danuta Białorucka (liceum)

Historia i społeczeństwo
Wanda Królikowska (liceum)

Etyka 
Joanna Michałowska (szkoła podstawowa i liceum)

Matematyka
Paulina Krzak (szkoła podstawowa)
Elżbieta Łabudzińska (liceum)

Geografia
Paweł Sokołowski (szkoła podstawowa i liceum)

Fizyka
Anna Manasterska (liceum)

Chemia
Agata Wiktorowicz (liceum)

Biologia
Elżbieta Piechota (szkoła podstawowa)
Renata Lutomirska (liceum)

Przyroda
Agata Wiktorowicz (liceum)

Informatyka
Justyna Wilińska (szkoła podstawowa i liceum)

Muzyka
Danuta Białorucka (szkoła podstawowa)

Wychowanie fizyczne
Monika Wojda (szkoła podstawowa)
Jarosław Słocki (liceum)

Edukacja dla bezpieczeństwa
Danuta Polko (iceum)

Plastyka i wiedza o kulturze
Alina Adamska-Ubaka (szkoła podstawowa i liceum)


Technika
Małgorzata Nowakowska (szkoła podstawowa)

Trening rozwoju umiejętności interpersonalnych
Anna Nicyfor-Stoykov - psycholog (szkoła podstawowa i liceum)