Nowości:
 

Czesne

1. Klasa II czesne od 1 września 2022 r.:

  • za pierwsze lub jedyne dziecko w szkole – 900 zł
  • za drugie dziecko jednocześnie uczące się w szkole – 800 zł
  • za trzecie dziecko jednocześnie uczące się w szkole - 700 zł

2. Klasy IV – VIII od 1 września 2022 r.:

  • za pierwsze lub jedyne dziecko w szkole – 800 zł

  • za drugie dziecko jednocześnie uczące się w szkole – 700 zł

  • za trzecie dziecko jednocześnie uczące się w szkole – 600 zł

3. Wpłaty czesnego dokonujemy na numer konta Społecznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema STO w Banku Pekao BP:

18 1020 1042 0000 8902 0373 8101

Czesne jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku, od września do sierpnia.

4. Wpisowe do szkoły wynosi:

  • za pierwsze lub jedyne dziecko w szkole – 500 zł

  • za drugie dziecko jednocześnie uczące się w szkole – 400 zł

  • za trzecie dziecko jednocześnie uczące się w szkole - 300 zł

Dodatkowo rodzice wnoszą jednorazową opłatę na fundusz świetlicowy. W roku szkolnym 2021/22 opłata będzie wynosiła 500 zł.