Nowości:
 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS I-IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18 – propozycje zajęć bezpłatnych


 

Nazwa koła

 

 

Prowadzący

 

 

Dla kogo,ew. limity

 

 

Termin

 

 

Informacje

 

Zajęcia artystyczne

„Papierowa wiklina”

Agata Wiktorowicz

I-IV/16

I semestr

Zajęcia rozwijające zdolności manualne dzieci,  kreatywność i wyobraźnię przestrzenną oraz  poszerzające świadomość ekologiczną.

Na zajęciach uczymy się zwijać rurki z papieru (pochodzącego z kolorowych materiałów reklamowych typu broszura reklamowa), a następnie wyplatać w różne kształty. Prace po zrobieniu będą malowane i utrwalone farbami.

 

OPŁATA ZA MATERIAŁY – Każdy uczestnik dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł – zakup materiałów.

Gry i zabawy matematyczne

Elżbieta Łabudzińska

I-IV/16

Cały rok

Podczas zajęć dzieci będą rozwiązywać problemy, zagadki i zadania matematyczne. Współpracując  
z innymi uczestnikami zajęć, podejmą różnorodne wyzwania matematyczne, rozwijające logiczne myślenie, kreatywność, ale też umiejętność współpracy i przestrzegania zasad.

Gimnastyka korekcyjna

 

 

I-IV/16

Cały rok

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

- ćwiczenia korygujące wadę postawy 

- ćwiczenia wyrabiające prawidłową postawę

- ćwiczenia oddechowe

Terapeutyczne kolorowanki

Agata Wiktorowicz

I-IV/16

II semestr

Zajęcia rozwijające zdolności manualne, poprawiające skupienie i koncentrację oraz kształcące wrażliwość artystyczną. Na zajęciach będziemy korzystać z kolorowanek artystycznych,
opartych na znanych dziełach sztuki, nawiązujących do literatury dziecięcej, typowo baśniowych i przyrodniczych. Poznamy formy geometryczne i złudzenia optyczne. Nauczymy się pracy z farbami, kredkami, flamastrami i papierem kolorowym. Na koniec stworzymy własne kolorowanki.

 

OPŁATA ZA MATERIAŁY – Każdy uczestnik dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł – zakup materiałów.

Gry i zabawy ruchowe

 

Dorota Jasik

I-IV/16

Cały rok

Zajęcia będą miały na celu wspomaganie naturalnego rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe oraz kształtowanie cech motorycznych takich jak: koordynacja ruchowa, gibkość, zwinność. Zajęcia są okazją dla aktywnego spędzania czasu wolnego oraz dla wzmacniania zdrowia.

Koło informatyczne

 

II, III, IV/10

Cały rok

Nauka programowania dla dzieci, programowanie
w języku Scratch, godzina kodowania. Dodatkowo: animacje w edytorze postaci.

Zabawy z piórem -

zajęcia

reedukacyjne

Małgorzata Adamska

I-IV/16

Cały rok

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości  w rozwoju psychoruchowym,
a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc zapewnić dziecku jak najlepsze funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno-emocjonalnym.

 

OPŁATA ZA MATERIAŁY – Każdy uczestnik dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł – zakup materiałów.

Koło teatralno - muzyczne

Joanna Michałowska

I-IV/16

Cały rok

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które lubią tańczyć i śpiewać, interesują się teatrem, chcą pozbyć się tremy.

Z pewnością na tych zajęciach dzieci miło spędzą czas w wesołym gronie.


 


ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS V-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18 – propozycje zajęć bezpłatnych


 

Nazwa koła

 

 

Prowadzący

 

 

Dla kogo,ew.limity

 

 

Termin

 

 

Informacje

 

Zabawy z nitką i sznurkiem

 

Agata Wiktorowicz

V-VIII/15

I semestr

Zajęcia rozwijające zdolności manualne, kreatywność  i wyobraźnię. Na zajęciach dzieci nauczą się różnych technik pracy z nitką i włóczką. Zaczniemy od tworzenia kolorowych sznureczków o różnej fakturze  metodami historycznymi (lucet, kumihimo), poznamy proste techniki tkackie i nauczymy się splatać artystyczne węzły (makrama).

 

OPŁATA ZA MATERIAŁY – Każdy uczestnik dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 50 zł – zakup materiałów.

Zabawy matematyczne

Elżbieta Łabudzińska

V-VIII/15

Cały rok

Udział w tych zajęciach pomoże uczniom doskonalić swoje umiejętności matematyczne. Zajęcia rozwiną także umiejętność logicznego myślenia.

Gimnastyka korekcyjna

 

 

V-VIII/15

Cały rok

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

- ćwiczenia korygujące wadę postawy 

- ćwiczenia wyrabiające prawidłową postawę

- ćwiczenia oddechowe

Biżuteria artystyczna dla małych i dużych

Agata Wiktorowicz

V-VIII/15

II semestr

Zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię artystyczną i zdolności manualne. Na zajęciach będziemy tworzyć biżuterię różnymi technikami - zaczniemy od nawlekania korali drewnianych, poznamy metody pracy z masą solną i modeliną, wypleciemy bransoletki przyjaźni i poznamy niektóre metody pracy z drobnymi koralikami (wyplatanie z drucikiem, proste ściegi typu peyotl i herribone).
Poznamy również możliwości wykorzystania materiałów naturalnych (suche kwiaty, nasiona) do stworzenia oryginalnej i niepowtarzalnej biżuterii.

 

OPŁATA ZA MATERIAŁY – Każdy uczestnik dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 50 zł – zakup materiałów.

Laboratorium młodego przyrodnika

 

Renata Lutomirska

V-VIII/15

Cały rok

Poznawanie zjawisk przyrodniczych poprzez doświadczenia.

Rozwijanie kreatywności, przez projektowanie doświadczeń.

Rozwijanie zainteresowania przyrodą.

Koło informatyczne

 

V-VIII /10

Cały rok

Nauka programowania dla dzieci, programowanie
w języku Scratch, Pascal. Dodatkowo: animacje
w edytorze postaci.

Zajęcia

reedukacyjne

Małgorzata Adamska

V-VIII /15

Cały rok

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości  w rozwoju psychoruchowym, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc zapewnić dziecku jak najlepsze funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno-emocjonalnym.

 

OPŁATA ZA MATERIAŁY – Każdy uczestnik dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 50 zł – zakup materiałów.

SKS – unihokej/piłka nożna

Jarosław Słocki

V-VIII/15

Cały rok

Podczas zajęć dzieci poznają tajniki gier zespołowych tj. unihokej, piłka nożna. Poznają też zasady gry „fair play”.


 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS I-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18 – propozycje zajęć płatnych


Ofertę zajęć dodatkowych odpłatnych, prowadzonych przez podmioty i instruktorów spoza szkoły, przedstawimy w połowie września 2017. Wstępnie zapraszamy na: basen, karate, taniec i szachy. Po ustaleniu z prowadzącymi terminów i zasad, opublikujemy szczegółowe oferty i deklarację udziału w wybranych zajęciach.