Nowości:
 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024:
- reedukacja,
- zajęcia przyrodnicze,
- korektywa,
- język angielski,
- judo,
- lopgopedia (w razie potrzeb),
- trening umiejętności społecznych (dla osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Judo dodatkowo płatne, pozostałe zajęcia opłacane w ramach czesnego.