Nowości:
 
1.     Czesne z dniem 1 września 2023r. wynosi 800 zł. 
2.   Wpłaty czesnego dokonujemy na numer konta Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 STO w Banku Pekao BP:
                                                     68 1020 1042 0000 8102 0010 1451
3.     Czesne jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku, tj. od września do sierpnia.
4.     Opłata rekrutacyjna do szkoły wynosi 500 zł.
W przypadku rozwiązania umowy edukacyjnej, opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Rodzice absolwentów naszego gimnazjum, przyjętych do liceum, prowadzonego przez SKT nr 140 STO, będą zwolnieni z opłaty wpisowego.