Nowości:
 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 STO

ul. Białostocka 4

03-741 Warszawa


spollic3@wp.pl

 

www.3slo.pl


Tel. 22 619 39 04 

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Jasik

ORGAN PROWADZĄCY

SAMODZIELNE KOŁO NR 140 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

PSYCHOLOG, CATERING, BIBLIOTEKA, PRACOWNIA KOMPUTEROWA, WiFi, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI, ZAJĘCIA Z PSYCHOTERAPEUTAMI DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA

INFORMACJE O NAS

Jesteśmy jedną z pierwszych szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Prowadzimy działalność od 1989 roku. W tym roku powstało nasze Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO. Od tego czasu szkoła, nieprzerwanie, utrzymuje wysoki poziom nauczania. Uczniowie studiują na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. W swoim dorobku szkoła ma kilku olimpijczyków oraz uczniów, którzy zdobyli tytuł naukowy doktora. Szkoła utrzymuje stały tryb zatrudnienia, większość nauczycieli pracuje od momentu założenia. Bogata i szeroka oferta edukacyjna spotyka się z pozytywną opinią władz samorządowych i rodziców, którzy decydują się powierzyć nam młodzież. Wszystko to, a także panująca w szkole atmosfera, wzajemne zrozumienie i poszanowane powodują, że pozycja szkoły jest stabilna od ponad dwudziestu pięciu lat, co pozwala na swobodne funkcjonowanie placówki.

Od początku działalności tj. od 1989 roku szkoła odniosła wiele sukcesów, zdobyła kilka nagród i wyróżnień. Świadczy to o tym, że podejmowane działania i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów spotyka się z uznaniem środowiska.

 

Za nasze największe sukcesy uznajemy:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom /monitoring w szkole/,

 • indywidualizację nauczania,

 • małe klasy,

 • utrzymanie dobrego i stabilnego poziomu edukacji, który przekłada się na to, że nasi uczniowie studiują na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.

 

Uważamy jednak, że największym sukcesem szkoły jest to, że uczniowie trafiając do nas na nowo odnajdują się w świecie i pokonują swoje słabości. Dzięki temu wiemy, że lubią swoją szkołę i razem z nauczycielami, rodzicami dbają o jej poziom i wizerunek.

 

 

Oferujemy

 • program edukacyjny MENiS ze zwiększoną liczbą godzin,

 • swobodny i samodzielny wybór przedmiotów rozszerzonych,

 • daleko posuniętą indywidualizację nauczania, która obejmuje zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, przyszłych artystów, modelek, aktorów jak i uczniów mających problemy edukacyjne np. dysleksja, dysgrafia, zespół Aspergera,

 • naukę dwóch języków obcych /angielski i do wyboru: hiszpański, francuski i niemiecki/; zajęcia z native speakerem /język hiszpański/,

 • kadrę pedagogiczną przygotowaną do nowej matury /wszyscy nauczyciele są egzaminatorami/,

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,

 •  wyjazdy integracyjne,

 • ciekawe spotkania podczas dni zdrowia z zaproszonymi lekarzami-specjalistami, promującymi zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie,

 • stałą opiekę psychologa,

 • małe klasy sprzyjające pracy grupowej, technikom aktywizującym i indywidualizacji pracy każdego ucznia,

 • system punktowy zamiast stopni,

 • elektroniczny system monitorowania ocen /dziennik elektroniczny/,

 • dobre warunki lokalowe,

 • wifi,

 • zajęcia z asertywności i profilaktyki uzależnień,

 • stypendia dla uczniów najzdolniejszych.

 

 

Gwarantujemy

 • życzliwość, dobrą atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa,

 • solidne przygotowanie do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą,

 • u nas, dzięki niesamowicie pomysłowym nauczycielom, pozbędziesz się stresu klasówkowo-egzaminacyjnego,

 • u nas zaczniesz się uczyć dla własnej satysfakcji i rozwoju.

 


Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły podczas spotkań informacyjnych, które są okazją do rozmów z uczniami, nauczycielami, dyrekcją, a także do przyjrzenia się w jakim otoczeniu nasi przyszli uczniowie będą się uczyć, wychowywać i zaprzyjaźniać.