Nowości:
 

Szanowni Rodzice i Szanowni Uczniowie!

Podstawą przyjęcia do naszej szkoły jest rozmowa kwalifikacyjna odbyta z Dyrektorem placówki. Rozmowę przeprowadzamy w obecności wszystkich zainteresowanych tj. Rodziców/Rodzica, Kandydata oraz Dyrektora. Podczas rozmowy ustalamy m.in. potrzeby edukacyjne Ucznia oraz zasady współpracy.

Na rozmowę mogą umówić się Państwo dzwoniąc lub przychodząc do sekretariatu szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:30.

Termin rozmowy uzgadniamy indywidualnie.


Wymagane dokumenty w momencie przyjmowania Ucznia do szkoły:

1. Dwa zdjęcia.
2.
Skrócony odpis aktu urodzenia.
3.
Karta zdrowia.
4.
Świadectwo ukończenia gimnazjum /po zakończeniu roku szkolnego/.
5.
Wyniki sprawdzianu po gimnazjum /po otrzymaniu wyników z egzaminów/.
6.
Opinia wychowawcy i oceny uzyskane na I semestr, jeśli przyjęcie do szkoły następuje przed zakończeniem roku szkolnego.
7.
Opinia o dysfunkcjach rozwojowych tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia /jeśli uczeń taką posiada/.
8.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na IV poziom edukacyjny /jeśli uczeń takie posiada/.
9.
Podpisanie umowy.

Planowane spotkania informacyjne:

08.01.2024 godz. 18:30
11.03.2024 godz. 18:30

 
 ZAPRASZAMY