Nowości:
 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. S. LEMA STO

ul. Białostocka 4

03-741 Warszawa


spollic3@wp.pl

www.3slo.pl


Tel. 22 619 39 04 

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Jasik

ORGAN PROWADZĄCY

SAMODZIELNE KOŁO NR 140 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

PSYCHOLOG, REEDUKATOR, CATERING, WŁASNA SALA GIMNASTYCZNA, BIBLIOTEKA, PRACOWNIA KOMPUTEROWA, WiFi, PLAC ZABAW, ŚWIETLICA

INFORMACJE O NAS

Jesteśmy jedną z pierwszych szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Prowadzimy działalność od 1989 roku. W tym roku powstało nasze Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO. Od tego czasu szkoła, nieprzerwanie, utrzymuje wysoki poziom nauczania. Uczniowie studiują na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. W swoim dorobku szkoła ma kilku olimpijczyków oraz uczniów, którzy zdobyli tytuł naukowy doktora. Szkoła utrzymuje stały tryb zatrudnienia, większość nauczycieli pracuje od momentu założenia. Bogata i szeroka oferta edukacyjna spotyka się z pozytywną opinią władz samorządowych i rodziców, którzy decydują się powierzyć nam młodzież. Wszystko to, a także panująca w szkole atmosfera, wzajemne zrozumienie i poszanowane powodują, że pozycja szkoły jest stabilna od ponad dwudziestu pięciu lat, co pozwala na swobodne funkcjonowanie placówki.

Od początku działalności tj. od 1989 roku szkoła odniosła wiele sukcesów, zdobyła kilka nagród i wyróżnień. Świadczy to o tym, że podejmowane działania i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów spotyka się z uznaniem środowiska.

W 2012 roku, na prośbę rodziców, podjęliśmy uchwałę o utworzeniu Społecznego Gimnazjum im. S. Lema STO. To był strzał w dziesiątkę! Pierwszy cykl edukacyjny zakończył się niebywałym sukcesem egzaminacyjnym. Wszystkie wyniki naszych uczniów plasowały się znacznie powyżej średniej krajowej i mazowieckiej. Dwójka naszych uczniów uzyskała najwyższe wyniki w kraju z testu humanistycznego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 97%.

 

W 2016 roku w wyniku ogłoszonych zmian przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oznaczjących likwidację szkół gimnazjalnych, zdecydowaliśmy o przekształceniu naszego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Chcąc zachować ciągłość edukacyjną podjęliśmy uchwałę, że szkoła będzie miała tego samego patrona, co nasze gimnazjum, tj. Stanisława Lema. Pierwsza rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w styczniu 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Rodziców.