Nowości:
 
Edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Adamska

Nauczyciel wspomagający
Dominika Downarowicz

Wychowawca świetlicy
Monika Czerwińska


Język angielski
Iwona Katarzyna Jurczyk (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)
Kinga Wieczorek (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Język francuski
Renata Świetlicka (gimnazjum i liceum)

Język hiszpański
Alejandra Zgliczyńska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Język niemiecki
Agata Parzonko-Glinka (szkoła podstawowa i gimnazjum)
Marta Brukwicz (liceum)

Język polski
Joanna Michałowska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Historia
Dorota Jasik (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)
Iwona Szymańska-Jasińska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Wiedza o społeczeństwie
Dorota Jasik (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)
Iwona Szymańska-Jasińska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Wiedza o kulturze
Iwona Szymańska-Jasińska (liceum)

Etyka
Iwona Szymańska-Jasińska (szkoła podstawowa)
Joanna Michałowska (gimnazjum i liceum)

Matematyka
Elżbieta Łabudzińska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Geografia
Paweł Sokołowski (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Fizyka
Anna Manasterska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Chemia
Agata Wiktorowicz (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Biologia
Renata Lutomirska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Przyroda
Elżbieta Piechota (szkoła podstawowa)
Agata Wiktorowicz (liceum)

Informatyka
Justyna Wilińska (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Muzyka
Danuta Białorucka (szkoła podstawowa)

Wychowanie fizyczne
Monika Wojda (szkoła podstawowa)
Jarosław Słocki (gimnazjum i liceum)

Edukacja dla bezpieczeństwa
Danuta Polko (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)

Koło kulinarne (szkoła podstawowa)
Dorota Jasik

Anna Nicyfor-Stoykov

Plastyka, zajęcia techniczne
Alina Adamska-Ubaka (szkoła podstawowa i gimnazjum)
Agata Wiktorowicz (gimnazjum)


Trening rozwoju umiejętności interpersonalnych
Anna Nicyfor-Stoykov - psycholog (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum)