Nowości:
 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016

 

Średnie wyliczone ogółem dla wszystkich rodzajów arkusza ze wszystkich części egzaminu

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język polski

7

71,7%

72,6%

69%

Historia i WOS

7

62,7%

58,7%

56%

Język angielski PP

7

76%

67,8%

64%

Język angielski PR

7

58,7%

49,4%

45%

Matematyka

7

47,1%

52,1%

49%

Przedmioty przyrodnicze

7

53,5%

52,1%

49%

 

Średnie wyliczone osobno dla każdego rodzaju arkusza z poszczególnych części egzaminu

Część humanistyczna – arkusz standardowy

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język polski

3*

76,3%

72,6%

69%

*wszyscy zdający posiadali opinię o dysleksji i dysgrafii

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Historia i WOS

3*

50,3%

58,7%

56%

*wszyscy zdający posiadali opinię o dysleksji i dysgrafii

 

Część z języka obcego – arkusz standardowy

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PP

3*

56%

67,8%

64%

*wszyscy zdający posiadali opinię o dysleksji i dysgrafii

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PR

3*

44,3%

49,4%

45%

*wszyscy zdający posiadali opinię o dysleksji i dysgrafii

 

Część matematyczno-przyrodnicza – arkusz standardowy

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Matematyka

3*

49%

52,1%

49%

*wszyscy zdający posiadali opinię o dysleksji i dysgrafii

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Przyrodnicze

3*

56%

54%

51%

*wszyscy zdający posiadali opinię o dysleksji i dysgrafii

 

Część humanistyczna – arkusz dla uczniów z Zespołem Aspergera

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język polski

2

84,5%

64,5%

59%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Historia i WOS

2

73,5%

63,7%

61%

 

Część z języka obcego - arkusz dla uczniów z Zespołem Aspergera

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PP

2

93%

65,6%

60%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PR

2

79%

47%

43%

 

Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz dla uczniów z Zespołem Aspergera

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Matematyka

2

39,5%

49,2%

46%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Przyrodnicze

2

50%

55,2%

53%

 

Część humanistyczna - Arkusz dla uczniów niedosłyszących/słabo słyszących

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język polski

1

38%

59%

57%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Historia i WOS

1

53%

52,1%

49%

 

Część z języka obcego - Arkusz dla uczniów niedosłyszących/słabo słyszących

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PP

1

85%

71,3%

70%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PR

1

65%

56,6%

50%

 

Część matematyczno-przyrodnicza - Arkusz dla uczniów niedosłyszących/słabo słyszących

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Matematyka

1

29%

46,3%

42%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Przyrodnicze

1

43%

46%

44%

 

Część humanistyczna - Arkusz dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język polski

1

66%

83%

75%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Historia i WOS

1

88%

89%

85%

 

Część z języka obcego - Arkusz dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PP

1

93%

84,67%

81%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Język angielski PR

1

55%

70,25%

63%

 

Część matematyczno-przyrodnicza - Arkusz dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Matematyka

1

75%

74%

68%

 

Przedmiot

 

Ilość zdających

Średnia SG im. S. Lema STO

Średnia mazowiecka

Średnia krajowa

Przyrodnicze

1

64%

73%

70%