Nowości:
 

Święto STO

Święto STO

  • 22-11-2022
Święto STO

Przełom listopada i grudnia to czas, kiedy wiele szkół obchodzi święto STO. Upamiętnia ono dzień 30 listopada 1987 roku, kiedy został złożony wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa. Wspólnym elementem obchodów jest też w tym roku akcja „STOlik życzeń”.

Przełom w oświacie

Rok 1987 dla grupy rodziców i nauczycieli, którzy postanowili doprowadzić do zmiany polskiej oświaty, był przełomowy. Zaczęli wtedy realizować swoje marzenie – zakładanie legalnych i niezależnych szkół społecznych. Wokół tej inicjatywy powstał krąg ludzi, który dał początek Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu.

Chociaż pierwszy wniosek o zarejestrowanie STO, złożony 30 listopada 1987 r., został odrzucony, to właśnie ta data dała początek obchodom święta STO. Wtedy wszystko się zaczęło. Pierwszy wniosek otworzył drogę do dalszej walki o legalizację Towarzystwa, do składania kolejnych odwołań i wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ostatecznie STO zostało zarejestrowane 29 grudnia 1988 r. Daty związane z powstaniem STO stanowią przełom w dziejach oświaty w Polsce, ponieważ po raz pierwszy system komunistyczny dopuścił do legalnego funkcjonowania niezależnych szkół. Towarzyszyło temu duże wsparcie społeczne oraz dyskusja na łamach prasy.

Deklaracja dla edukacji

W styczniu 1989 r., na I Walnym Zgromadzeniu STO, sformułowano „Deklarację Programową STO”. Czytamy w niej m.in.:

„W poczuciu odpowiedzialności za wychowanie przyszłych pokoleń, zamierzamy przywrócić w Polsce normalną szkołę, w pełni zgodną z podstawowymi zasadami pedagogiki. Doceniając rolę nauczycieli, chcemy podnieść ich status i pozycję społeczną. […] Wierzymy (i mamy na to dowody), że dobre wychowanie własnych dzieci jest dla wielu rodziców sprawą najważniejszą, jest silną motywacją do podjęcia dodatkowego wysiłku.”

STOlik życzeń w szkole

Wspominając wydarzenia z 1987 i 1988 roku, szkoły STO obchodzą w listopadzie lub grudniu swoje święto. W tym roku wspólnym akcentem obchodów jest akcja „STOlik życzeń”. W wielu szkołach zostały wystawione stoliki, przy których uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli napisać swoje życzenia dla STO.

Zdjęcia z życzeniami częściowo można już obejrzeć na profilu STO na Facebooku. Galeria będzie systematycznie uzupełniania. Każda szkoła będzie także miała własną galerię na Facebooku i na stronie STO.

Życzymy…

Jesteśmy dumni z historii STO, którego jesteśmy częścią. Dlatego z okazji naszego święta, życzymy sobie i innym sukcesów w wypełnianiu celu, który od początku przyświecał STO – tworzenia dzieciom i młodzieży dobrych warunków do wszechstronnej i rzetelnej edukacji.

Dziękujemy, że przez tyle lat Jesteście z nami!